LABYRINTH-COACHING

Als we systhemisch kijken dan kijken we naar het evenwicht in je systeem van herkomst.

 

Bert Hellinger, (uitvinder van de familieopstellingen) zegt hierover: "Het familiegeweten zoekt naar evenwicht en gerechtigheid eventueel ten koste van onschuldige nakomelingen die onbewust een vroeger lot herhalen." Een familie lot wil opgelost worden en kan soms generaties achter elkaar doorgegeven worden. Dit noemt men een verstrikking. In een familiesysteem heeft iedereen een eigen plek. Dit is een wetmatigheid. Als je stevig op je plek staat kun je jouw leven vrij leven.

Het systeem is een web waarmee alle personen en gebeurtenissen met elkaar verbonden zijn. In een familiesysteem stroomt de energie altijd van boven naar beneden. Bovenaan staan je grootouders, daaronder je biologische ouders en daaronder is jouw plek.  Onder jouw plek komen je kinderen te staan. Als je op je plek staat ontvang je kracht die essentieel is om jou geworteld te voelen. Wanneer je niet op je plek kunt staan in je familiesysteem (bijvoorbeeld doordat je als kind voor je ouders moet zorgen) dan stijg je op en voel jij je minder krachtig.

3B0C15F6-D796-4B97-ADF7-0CD225958A59

In een familieopstelling wordt de dynamiek die in jouw familiesysteem zichtbaar gemaakt.

Bij een familieopstelling wordt jouw probleem centraal gesteld. Je kunt hier denken aan problemen die generaties voorkomen zoals drankmisbruik, ziektes, maar ook het persoonlijke vraagstukken zoals: Ik voel mij verantwoordelijk voor iedereen, of waarom wil ik alles perfect doen?

Bij een familieopstelling zijn mensen aanwezig die niet uit jouw familiesysteem komen. Deze personen heten representanten. Deze representanten zullen de personen van jouw familiesysteem vertegenwoordigen. Door bewegingen uit de opstelling wordt duidelijk hoe jij staat in verhouding tot anderen staat  in jouw systeem. Verder kijken we wat er nodig is om jou beter op zijn plek te laten staan. Een opstelling is vaak erg effectief.

De dynamiek wordt voor jou zichtbaar en vandaaruit weet jij hoe te handelen.

Een opstelling kan ook gedaan worden zonder personen, maar met "vloerankers" Dit zijn blaadjes op de grond die jouw familiesysteem vertegenwoordigen. Hierop staan dan de namen van je familie.

Verder kunnen we ook een tafelopstelling doen. Dit gebeurd met poppetjes, of aanwezige andere materialen. Het is niet zo dat opstellingen met echte personen meer inzicht geven, maar soms is het wel fijn om interactie te horen tussen de representanten. Ook het teruggeven van het lot kan soms intenser beleefd worden als dit teruggegeven kan worden aan echte personen.

HeidiPeeters-pixieset-byLauraEmma-2
opstlling
HeidiPeeters-pixieset-byLauraEmma-30
F7D598C8-067D-44E7-9D45-C5967E2782C8